आशिया

कंबोडिया

कंबोडिया 10 मीटर 240 वॅट्स (1)
कंबोडिया 10 मीटर 240 वॅट्स (2)
कंबोडिया 10 मीटर 240 वॅट्स (3)
कंबोडिया 10 मीटर 240 वॅट्स (4)

चीन

हांगझोउ इंटिग्रेटेड पोल (7)
हँगझोउ इंटिग्रेटेड पोल (8)
हांगझोउ इंटिग्रेटेड पोल (1)
हांगझोउ इंटिग्रेटेड पोल (2)
हँगझोउ इंटिग्रेटेड पोल (3)
हँगझोउ इंटिग्रेटेड पोल (4)
हांगझोउ इंटिग्रेटेड पोल (5)
हांगझोउ इंटिग्रेटेड पोल (6)
हांगझोउ इंटिग्रेटेड पोल (9)

नेपाळ

नेपाळ सौर पथदिवा (1)
नेपाळ सौर पथदिवा (2)
नेपाळ सौर पथदिवा (3)

फिलीपिन्स

फिलीपिन्स 6.5m 70W डबल-आर्म स्ट्रीट लॅम्प (1)
फिलीपिन्स 6.5m 70W डबल-आर्म स्ट्रीट लॅम्प (2)
फिलिपिन्स 6.5m 70W डबल-आर्म स्ट्रीट लॅम्प (3)
फिलीपीन 6m 30w सौर पथ दिवा (1)
फिलीपीन 6m 30w सौर पथ दिवा (2)
फिलीपीन 6m 30w सौर पथ दिवा (3)
फिलीपीन 6m 30w सौर पथ दिवा (5)
फिलिपिन्स 7.6 मी (1)
फिलीपिन्स ७.६ मी (२)
फिलीपिन्स 8 मीटर आणि 60 वॅट्स इंटिग्रेशन (1)
फिलीपिन्स ७.६ मी (३)
फिलीपिन्स ७.६ मी (४)
फिलीपिन्स ७.६ मी (५)
फिलीपिन्स 8 मीटर आणि 60 वॅट्स इंटिग्रेशन (1)
फिलीपिन्स 8 मीटर आणि 60 वॅट्स इंटिग्रेशन (2)
फिलीपिन्स 8 मीटर आणि 60 वॅट्स इंटिग्रेशन (3)
फिलीपिन्स 8 मीटर आणि 60 वॅट्स इंटिग्रेशन (2)
फिलीपिन्स 8 मीटर आणि 60 वॅट्स इंटिग्रेशन (3)
फिलीपिन्स ७.६ मी (५)

व्हॉट्सअॅप ऑनलाइन गप्पा!